2021. március 25., csütörtök

Barátságos szülők, szülős barátságok

 

Kedves Olvasók!

 

Az összes, karanténról szóló bejegyzésemben szót ejtettem a beszélgetések fontosságáról. Ma ennek a gondolatnak a mentén fogok haladni. Nem szándékom a negatív jövőkép festése, én is reménykedem abban, hogy hamarosan, ha a járványhelyzet úgy engedi, visszatérhessünk a jelenléti oktatása. A mai téma azonban nem csak a bezártság idején aktuális, és kiemelten fontos lesz az elkövetkező években is: hogyan ismerjük meg gyermekeinket. Most, hogy nem találkozhatnak kortársaikkal, ránk hárul a felelősség egy része abban, hogy társai legyünk.

Ha ez a kérdés felmerül, legtöbbünknek először a generációs különbségek („szakadékok”) jutnak eszünkbe, melyek miatt más világot tapasztalnak gyerekeink, mint mi magunk. Bizony nem könnyű áthidalni ezeket az eltéréseket, mégis, ez a feladat elsősorban a szülőkre (és a pedagógusokra) hárul, és kapaszkodhatunk abba, hogy a saját gyerekeinkről van szó, akinek életében a kezdetektől részt veszünk.

De miért is olyan fontos, hogy mélyen megismerjük a gyermekünket?

 1. Mert meg is akarjuk. Ezt az érzést minden szülő ismeri, bemutatni sem kell. Kérdés az, hogy mennyire mélyre kell ásnunk ahhoz magunkban, hogy fel is fedezzük.   
 2.   Mert a gyerekünknek fontos, hogy elfogadó környezetben éljen. Ha ismerjük, akkor könnyebb számunkra is, hogy elfogadjuk hibáival együtt, és megértsük, mit miért tesz. Ez a fajta biztonság pedig olyan, amit mindannyian vágyunk és igénylünk. 
 3.   Mert így felkészíthetjük az élet kihívásaira.
 4.   Mert így mindig úgy segíthetünk, ahogy az számára egészséges.
 5.   Mert így megtanulja ő is, hogy bánjon embertársaival.
 6.   Mert így könnyebben elfogadja a tanácsainkat is.
 7. Mert mindenkitől tanulhatunk. Ők ismerik a világ egyik részét, mi a másikat. A jövő pedig az Övéké, így szükséges, hogy a tudást megosszuk egymással, és belássuk, hogy gyermekeink tudhatnak olyan dolgot, amit mi nem, és tanulhatunk tőlük, sok esetben önmagunkról is.

 De hogyan is tudunk közelebb kerülni hozzájuk? A következőkben erről lesz szó.

Empátia. A készség, hogy bele tudjuk élni magunkat a másik helyzetébe, itt is elengedhetetlen lesz. Jó, ha apró kérdésekkel kezdünk. A „Milyen volt a napod/órád/stb.?” helyett kérdezzünk konkrétabban, pl.: „Mi jó történt veled ma?”, „Milyen új dolgot tanultál ma?”. Ezek a fajta kérdések fogják arra késztetni a gyerekeket arra, hogy maguk is számot vessenek az eseményekkel, de közben ne kelljen azon törniük a fejüket, hogy mit is mondhatnának (ami valójában nehéz feladat, nem véletlenül mondják sokszor, hogy „Semmi.”). Ha eddig nem voltak ilyenfajta beszélgetéseink, előkészíthetjük a kapcsolatunkat erre az új ösvényre.

Járjunk utána annak, hogy milyen világban élnek. Milyen zenéket hallgatnak, mivel játszanak, milyen fogalmakat használnak. Így mi is biztosabban mozgunk a vele való beszélgetésben, és az esetleges veszélyforrásokat is időben felismerhetjük

Ezen kérdések mellé lehet behozni a mélyebb témákat. Előnyös, ha az ő érdeklődése mentén haladunk. Kérdezzük meg ne csak azt, mit olvas, játszik (akár valamilyen digitális eszközön), hanem azt is, miről szól az adott, mit jelent az számára. Lehet, hogy sokszor érthetetlen lesz, amit mond, ilyenkor utána is járhatunk, ha nem akarjuk faggatni minden kérdéssel. Ha olyan a program, pl. tévé vagy sorozat, és beleegyezik, csatlakozzunk hozzá, ez is kiváló beszélgetésindítás lehet. Amellett, hogy meghallgatjuk, amit ő mond, beszélhetünk a saját dolgainkról is. Fontos, hogy gyerekek lássák, a szülők is emberek, és személyiségek. Ez elősegíti a hosszútávú kötődést és megértést.

Nagy kérdés az, hogyan beszélgetek a gyerekemmel a személyes életéről, társas kapcsolatairól. Ez különösen a kamaszkor idején aktuális, de jobb, ha előbb elkezdjük építeni az alapokat. Jelöljük ki a kereteket számára és magunk számára is. Ne várjuk el, hogy mindenről beszámoljon, viszont adjunk teret, hogy megossza, amit akar. Nem megyek most bele részletesen a kamaszokkal való kommunikáció részleteibe, mert az egy külön bejegyzést igényelne (és túl is nyúlna rajta). Lentebb olvashatják azokat az alapelveket, melyeket érdemes szem előtt tartanunk, korosztálytól és témától függetlenül.

Fontos szem előtt tartanunk, hogy a nyitó lépést megtenni a mi feladatunk lesz, és ne ijedjünk meg, ha esetleg ellenállásba ütközünk először. Szokatlan lesz neki, ha elkezdünk érdeklődni az olyan dolgai iránt, melyekről eddig nem beszéltünk. Ez nem ellenünk, hanem az új helyzet ellen irányul. Később is előfordulhatnak nemek, ez része a közös útvonal megtalálásának, ne hagyjuk, hogy ezek eltántorítsanak.

Ne faggatózzunk. Ha a beszélgetés vallatás formáját veszi fel, az mindkét felet csak elidegeníti és kiveszik az igazi beszélgetések őszintesége, mélysége és örömtelisége az interakciókból. Ez egy kölcsönös folyamat, két egyenlő féllel.

Végül jöjjenek az alapelvek, melyeket érdemes lehet szemünk előtt tartani:

 

 • Hallgassuk és halljuk meg. Ne csak a szavakat, amiket mond, hanem amiket ezek a szavak magukkal hordoznak. Ehhez elengedhetetlen az empátia. Idővel könnyebbé válik, ahogy jobban megismerjük a gyerekeinket.
 • Legyünk nyitottak. Akármilyen irányt vesz a beszélgetés, akármit is mond beszélgetőtársunk, azt fogadjuk el, hiszen tőle jön. Ne vitassuk, ne akadályozzuk meg a mondatai befejezésében, és ne fejezzük be helyette a mondatait. Nyissuk meg neki a teret arra, hogy önmagát nyilvánítsa ki, akkor is, ha ez pár perc néma csenddel jár.
 • Elsődleges célunk az ő megértése, és ne a saját oldalunk kinyilvánítása legyen. Ha ezt magunkévá tesszük, a következő elv alkalmazása is könnyebbé válik.
 •   Válaszoljunk, és ne reagáljunk. Amit mondunk neki, az kötődjön ahhoz, amit ő mond, és ne csak biflázzuk, ami hirtelen eszünkbe jut.
 •   Legyünk őszinték. Amit mondunk, az mindig az legyen, amit mi igaznak vélünk. Ez nem egyenlő azzal, hogy mindent megosztunk (fontos a gyermek életkorát is szem előtt tartani).
 • Legyünk önmagunk. Ahol helyét érezzük, nyilvánuljunk meg személyesen is. Legyen az múltbéli tapasztalat, élmény, érzés (akár „negatív” is, pl. félelem a járványtól) is. Vállaljuk fel hibáinkat, sebezhetőségünket. Elsőre hihetetlennek tűnhet, de sokkal könnyebben bíznak a gyerekek bennünk ezután.
 •  Ne legyen célunk a nevelés. Ezek a beszélgetések nem erről szólnak. Ha valamelyik beszélgetés során mégis felmerül valamilyen tanulság, akkor azt vonjuk le közösen, elemezzük, mit jelent számukra. Ez nem egyenlő a neveléssel.
 • És végül: tanuljunk gyerekünktől. A fiatalok bölcsek, és őszinték. Az idő tanítja meg nekik azt, hogy nem szabad mindent kimondani. Sokszor látják máshogy a világot, számunkra szokatlan módon, és új megvilágításba helyezhetnek dolgokat, és akár azt is, ha mi magunk valamit rosszul csinálunk. De nem csak hogy tanulhatunk, hanem energiát is meríthetünk ezekből a beszélgetésekből: gyermekeink szeretet megnyilvánul majd egy elejtett szóban, mondandóban, abban, ahogy ránk néz vagy akár megölel. Adjuk meg magunknak a lehetőséget, hogy szeressünk és szeretve legyünk.

 

Utóiratként pedig ajánlok egy előadást hasznos kommunikációs technikákról:

10 módszer egy jobb beszélgetéshez 

2021. március 19., péntek

Összezárva - Otthoni konfliktusok a karantén idején

 

Kedves Olvasók!

 

Az e heti bejegyzés a bezártsággal járó konfliktusok kezeléséről szól. Nagy eséllyel a blogot olvasók túlnyomó része nem egyedül lakik otthon, így többünk számára is hasznosak lehetnek az itt olvasható tanácsok és javaslatok.

Nehéz, hogy a megnövekedett munka, a lelki terhek, és a (mumus) otthontanulás mellett kell valahogy a folyamatos együttlétet is kezelnünk. A megszokott megküzdési technikáink nem alkalmazhatóak, elvonulni sem tudunk, és folyamatosan szembesülnünk kell a mindennapi kihívásokkal. Ezeknek a társas, családi konfliktusoknak a kezelésében kívánok segíteni.

Először alapelveket fogok bemutatni, melyeket gyerekekkel és felnőttekkel való kapcsolatunkban egyaránt tudunk alkalmazni. Ezt követően térek ki a tanulással és neveléssel kapcsolatos tanácsokra.

Alapelvek:

·       Mindennek az alapja: empátia. A családunkban mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk, mindenkinek ugyanúgy nehéz. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy empatikusan viszonyuljunk egymáshoz. Nem elég, hogy átérezzük a másik helyzetét, tudnunk kell belehelyezkedni és mélységekig megérteni a az érzelmeit. Ebből kiindulva tudjuk megtalálni a legjobb együttélés módjait. Az azonban, hogy empatikusak vagyunk, nem jelenti azt, hogy mindent el is kell néznünk, erről szól a következő pont. Fogadjuk el, hogy különbözünk, és hogy nem kell mindenben egyetértenünk. A jó együttélés nem egyenlő a viták hiányával. A jó együttélés az egymás támogatását, és az önazonos lét lehetőségét jelenti. Ahhoz pedig, hogy ezt megadjuk egymás és magunk számára, elengedhetetlen, hogy néha konfrontálódjunk.

·       Legyünk őszinték. Az őszinteség (magunkkal szemben is), elengedhetetlen karanténtól függetlenül, most pedig különösen. Ugyanúgy fontos tudatnunk azt, hogy mi zavar a másik viselkedésében, mint hogy nekünk milyen napunk van, esetleg mi vagyunk aznap a fáradtak. Éppen ezért figyeljük meg a saját viselkedésünket. Az őszinteség mentén haladva így tényleg megtalálhatjuk azt az utat, ami a legjobban járható a családunk számára. Mikor a másik viselkedéséről nyilatkozunk, maradjunk a tények talaján, és ne az érzelmek szintjén kommunikáljunk. Például, ahelyett, hogy így fogalmazunk: „Felelőtlen vagy megint, nézd meg a konyhát!”, mondjuk inkább így: „Nagyon zavar az, hogy a konyhát megint ilyen állapotban hagytad. Szerinted belefér az, hogy elpakolsz magad után?”.

·       Hallgassuk meg egymást, és lássunk a dolgok mögé. Beszéljük meg a vitás kérdéseket. Jelöljünk ki egy mindenki által betartandó időpontot ezekre a beszélgetésekre, akkor mondjuk el, mi zavar minket, viszont közben ne felejtsük el meghallgatni a másik félt is, meghallani, amit mond, és ami mögötte van. Ez sok esetben azzal is járhat, hogy a saját viselkedésünkben látnak problémát. Tudnunk kell ezt is elfogadni. Lehet, hogy az ilyen beszélgetések alkalmával, ha képesek vagyunk mélyebbre tekinteni a konfliktusokban, megtaláljuk az ellentét valódi okát, legyen az egy régóta húzódó vita, vagy valamilyen, elsőre nem érzékelhető probléma. Ne féljünk belemenni ezekbe a vitákba, közben viszont őrizzük meg a hidegvérünket, és engedjük, hogy mindannyian feltárhassuk őszinte érzelmeinket, gondolatainkat.

·       Állítsunk fel kereteket. Fontos ezt a gyereknevelésben betartani, emellett saját egészségünk és érzelmi stabilitásunk is vágyja, hogy határokat szabjunk, melyeket tudatunk másokkal. Az összezártság idején különösen fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás személyes terét, legyen az testi, vagy lelki formában. Ha kell, jelöljünk ki egy szobát, ahol egyedül lehetünk, egy időpontot, amikor nem zavarhatnak, vagy egy jelzést, hogy szeretnénk egyedül lenni (pl. akin fülhallgató van, ahhoz nem szabad addig hozzászólni). Kezeljük ezeket a kereteket határozottan, de rugalmasan.

 

Most rátérek a neveléssel, tanulással-tanítással kapcsolatos tanácsokra.

Ha eddig nem tettük meg, mindenképpen üljünk le párunkkal megbeszélni a nevelési alapelveket. Ha ezt megtesszük, egy rakás vitás helyzetet tudunk megelőzni. Tartsuk szem előtt: mit szeretnénk, gyermekeink mire emlékezzenek a karanténból? Ha el tudjuk érni, hogy szülőkként egységként működünk, az a gyerekeknek pótolhatatlan érzelmi stabilitást biztosít.

Gyermekeink viselkedésével kapcsolatos tanácsok:

·       Ne csak beszéljünk a gyermekünkhöz, ha hibázik, beszéljük is meg vele, hogy amit tett, miért volt rossz, és miképp cselekedhetne ehelyett a következő alkalommal. Ne oktassuk, leckéztessük, monologizáljunk neki, hanem egyenrangú beszélgetést folytassunk vele.

·       Ne büntessünk. Jelen helyzetben pont elég, ha a tettei következményei önmagukban büntetik a gyereket. Megvonást csak a legsúlyosabb esetekben alkalmazzunk. A szeretetünket pedig sose vonjuk meg, ha nagy vita volt is, este akkor is menjünk be hozzá jó éjszakát kívánni (már ha ez szokás az otthonunkban).

·       Csökkentsük az elvárásainkat. Ez a helyzet a gyerekek számára is megterhelő, ne hagyjuk ezt figyelmen kívül.

·       Mi is alkalmazkodjunk. Adjuk meg a türelmünket, törődésünket a legnehezebb helyzetekben is, és hagyjuk azt is, hogy pl. a megszokottnál 20 perccel később végzi el a házimunkát, vagy nem akkor éhes, amikor mi vagyunk.

·       Ne kérjük számon az esetleges negatív hozzáállást, ha megteszi, amit kérünk tőle, vagy amit meg kell tennie. Ha ezt betartjuk, abból még több felelősséget tanul majd gyermekünk.

Tanulással kapcsolatos tanácsok:

·       Legyen napirendje a tanulásnak, ugyanúgy, mintha iskolába járna. Tartsuk mi is magunkat ehhez a rendhez, azt illetően is, hogy mikor segítünk neki a tanulásban.

·       Kb. 20 percenként állítsuk fel a tanulás elől, és adjunk neki 5 perc pihenőt.

·       Ne lepődjünk meg, ha hamar elfárad. Ne várjuk el, hogy a szükségesen felül tanuljanak.

Testvérvitákkal kapcsolatos tanácsok:

·       Hagyjuk, hogy ha tudják, maguk között oldják meg a konfliktust. Moderátorként legyünk jelen. A legkisebb fizikalitást se tűrjük meg.

 

Adja magát, hogy a bejegyzést szintén tanácsokkal zárjam. Fontos, hogy ne felejtsük el jól érezni magunkat. Ez alatt nem az áloptimizmust értem, hanem olyan tevékenységeket, melyek örömet okoznak nekünk, legyen az közös társasozás, filmnézés, zenehallgatás, stb. Tanuljunk meg közösen kikapcsolódni.

Ha mégis úgy érezzük, hogy a konfliktus túlnő rajtunk, keressünk fel szakembert. Engem az alábbi címen érhetnek el: denes.gergo@hunyadisopron.hu

Ha azonnali lelkisegélyre van szükségünk, hívjuk a Lelki Elsősegély Szolgáltatot: 116-123, vagy írjunk üzenetet nekik az alábbi honlapon:

https://www.kapcsoljegybol.hu/o/17_lelki_elsosegely_telefonszolgalatok

Amennyiben otthonunkban (akár velünk szemben) vagy közvetlen környezetünkben bántalmazást, fizikális vagy más formájú erőszakot érzékelünk, hívjuk a 112-es hívószámon a rendőrséget, vagy az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot az alábbi számon: 06/80-20-55-20. Ha félünk telefonálni, üzenetet is küldhetünk az alábbi emailcímre: okit@csbo.hu. A kríziskezelő telefonszolgálat az alábbi honlapon is elérhető: http://bantalmazas.hu/

 

Mindegyik telefonszám 0-24 órában hívható.

Kívánom, hogy kapcsolatainkban is mindannyian megtaláljuk azt az erőt és táptalajt, melyből épülhetünk ebben a nehéz időszakban.

 

Hivatkozások:

Expert Tips for Managing Family Conflict During Quarantine

https://www.parentmap.com/article/manage-family-conflict-quarantine-expert-tips

Avoiding Quarantine Conflict at Home

https://news.ucdenver.edu/avoiding-quarantine-conflict-at-home/

Coronavirus: How to Avoid Conflicts in Quarantine

https://www.youtube.com/watch?v=6-V0gROOu9k

De-Escalate Family Conflict During Quarantine

https://www.psychologytoday.com/us/blog/peaceful-parenting/202004/de-escalate-family-conflict-during-quarantine

You and Your Kids Can’t Stand Each Other. Now What?

https://www.nytimes.com/2020/04/09/well/family/coronavirus-quarantine-conflict-family-meeting.html